Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:


Ak si chcete zobraziť tento vzdelávací materiál, musíte k nemu mať platnú licenciu.
Vzájomné pôsobenie
Predmet: Fyzika
Úroveň: ZŠ - 2. časť
Typ vzdelávacieho materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- uviesť príklady dvojíc síl akcie a reakcie;
- vysvetliť tretí Newtonov pohybový zákon;
- vysvetliť, prečo sily akcie a reakcie nemôžu byť v rovnováhe.
Mali by ste už vedieť:
- ako znie definícia pohybu;
- ako znie prvý a druhý Newtonov pohybový zákon;
- poznať pojem tiaž a čo je tiaž telesa danej hmotnosti.

Odporučte priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z materiálov

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
Sprístupniť materiály
Vzájomné pôsobenie
Typ: Žiacka lekcia
Školská licencia platná do: 29.03.2016
Cena: 20.00 kredity/ov
Balíčky
Tento materiál patrí do nasledovných balíčkov:

Fyzika pre 1. ročník SŠ / kvinta
Školská licencia platná do: 29.04.2015
Cena: 10.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 29.06.2015
Cena: 30.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 29.09.2015
Cena: 60.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 29.03.2016
Cena: 120.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Fyzika pre základné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 29.09.2015
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 29.03.2016
Cena: 600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Fyzika pre stredné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 29.09.2015
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 29.03.2016
Cena: 600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Zoznam všetkých balíčkov
© AGEMSOFT, a.s. 2014
© Young Digital Planet S.A. 2015
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy