Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:


Ak si chcete zobraziť tento vzdelávací materiál, musíte k nemu mať platnú licenciu.
Koncentrácia
Predmet: Chémia
Úroveň:
Typ vzdelávacieho materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- určiť, či je zmes homogénna alebo heterogénna;
- opísať nasýtené a nenasýtené roztoky a vysvetliť ako rozoznať koloidnýroztok;
- vypočítať koncentráciu a príklady s koncentráciou;
- vypočítať koncentráciu iónov v roztoku;
- pripraviť roztok danej koncentrácie;
- vypočítať koncentráciu roztoku po zriedení a vypočítať koncentráciuroztoku po zmiešaní dvoch roztokov rovnakej látky;
- vysvetliť, čo je to titrácia a určiť koncentráciu roztoku pomocou titrácie;
- vypočítať množstvo reaktantu a produktu pre reakcie, ktoré prebiehajúv roztoku a vypočítať hmotnostné percento.
Mali by ste už vedieť:
- aké jednotky množstva látok poznáme – mol a výraz molová hmotnosť;
- ako vypočítať látkové množstvo látky.

Odporučte priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z materiálov

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
Sprístupniť materiály
Koncentrácia
Typ: Učiteľská lekcia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 20.00 kredity/ov
Balíčky
Tento materiál patrí do nasledovných balíčkov:

Chémia pre 1. ročník SŠ / kvinta
Školská licencia platná do: 24.05.2018
Cena: 10.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.07.2018
Cena: 30.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.10.2018
Cena: 60.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 120.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Chémia pre stredné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 24.10.2018
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Zoznam všetkých balíčkov
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy