Koncentrácia

( Hodnotenie: 0.00,   Počet hlasov: 0,   Váš hlas: 0.00 )
Predmet

Chémia

Úroveň

Typ vzdelávacieho materiálu

Učiteľská lekcia

Typ materiálu na výučbu

Výkladová stránkaAk si chcete zobraziť tento vzdelávací materiál, musíte k nemu mať platnú licenciu.
Popis Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- určiť, či je zmes homogénna alebo heterogénna;
- opísať nasýtené a nenasýtené roztoky a vysvetliť ako rozoznať koloidnýroztok;
- vypočítať koncentráciu a príklady s koncentráciou;
- vypočítať koncentráciu iónov v roztoku;
- pripraviť roztok danej koncentrácie;
- vypočítať koncentráciu roztoku po zriedení a vypočítať koncentráciuroztoku po zmiešaní dvoch roztokov rovnakej látky;
- vysvetliť, čo je to titrácia a určiť koncentráciu roztoku pomocou titrácie;
- vypočítať množstvo reaktantu a produktu pre reakcie, ktoré prebiehajúv roztoku a vypočítať hmotnostné percento.
Mali by ste už vedieť:
- aké jednotky množstva látok poznáme – mol a výraz molová hmotnosť;
- ako vypočítať látkové množstvo látky.
Súvisiace materiály
Koncentrácia [Žiacka lekcia]
Lekcia sa skladá z materiálov
Klasifikácia zmesí [Animácia]
Koloidný roztok [Animácia]
Tyndallov efekt [Animácia]
Koloidy okolo nás [Prezentácia obrázkov]
Koloidné roztoky [Cvičenie - prezentácia]
Rozpustnosť [Cvičenie - prezentácia]
Koncentrácia (1) [Cvičenie - prezentácia]
Koncentrácia (2) [Cvičenie - prezentácia]
Príprava roztokov danej koncentrácie [Cvičenie - prezentácia]
Koncentrácia v každodennom živote [Prezentácia obrázkov]
Riedenie koncentrovaných roztokov [Cvičenie - prezentácia]
Koncentrácia iónov v roztoku [Cvičenie - prezentácia]
Metóda titrácie [Animácia]
Hmotnostné percento [Simulácia]
Hmotnostné percento [Cvičenie - prezentácia]
Materiál sa nachádza v
Autorské práva AGEMSOFT, a.s., YDP S.A.
Kľúčové slová

príprava, roztoky, ióny, koncentrácia, produkt, reaktant, rozpustnosť, množstvo, koncentrácia iónov, klasifikácia, výpočet, riedenie, zmesi, hmotnostná, hmotnostná percentuálna koncentrácia, klasifikácia zmesí, koloidné, koloidné roztoky, koncentrované, koncentrované roztoky, percentuálna, príprava roztokov, titrácia, určovanie koncentrácie, výpočet množstva

Možnosti
Odporučiť materiál
Ak chcete tento materiál odporučiť Vášmu známemu, zadajte jeho e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo Odoslať.
Sprístupniť materiály
[Učiteľská lekcia]
Koncentrácia
Školská licencia platná do: 24.07.2015
Cena: 20.00 kredity/ov
Balíčky
Tento materiál patrí do nasledovných balíčkov:

Chémia pre 1. ročník SŠ / kvinta

Chémia pre 1. ročník SŠ / kvinta
Licencia na 1 mesiac
platná do: 24.08.2014
10 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Licencia na 3 mesiace
platná do: 24.10.2014
30 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Licencia na 6 mesiacov
platná do: 24.01.2015
60 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Ročná licencia
platná do: 24.07.2015
120 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Chémia pre stredné školy KOMPLET

Chémia pre stredné školy KOMPLET
Licencia na 6 mesiacov
platná do: 24.01.2015
300 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Ročná licencia
platná do: 24.07.2015
600 EUR vrátane DPH
Školská licencia