Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:


Ak si chcete zobraziť tento vzdelávací materiál, musíte k nemu mať platnú licenciu.
Živočíšne a rastlinné bunky
Predmet: Prírodoveda
Úroveň: ZŠ - 1. časť
Typ vzdelávacieho materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci tejto lekcie by ste mali:- vedieť, že bunky živočíchov tvoria tkanivá, bunky rastlín pletivá a že tkanivá a pletivá tvoria orgány;- rozumieť funkciám chloroplastov a bunkovej steny v rastlinných bunkách;- rozumieť funkciám bunkovej membrány, cytoplazmy a jadra v živočíšnych aj rastlinných bunkách.

Odporučte priateľovi
 

Lekcia sa skladá z materiálov

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
Sprístupniť materiály
Živočíšne a rastlinné bunky
Typ: Učiteľská lekcia
Školská licencia platná do: 24.05.2019
Cena: 20.00 kredity/ov
Balíčky
Tento materiál patrí do nasledovných balíčkov:

1. stupeň ZŠ
Školská licencia platná do: 24.06.2018
Cena: 10.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.08.2018
Cena: 30.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.11.2018
Cena: 60.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.05.2019
Cena: 120.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Biológia pre 6. ročník ZŠ / prima
Školská licencia platná do: 24.06.2018
Cena: 10.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.08.2018
Cena: 30.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.11.2018
Cena: 60.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.05.2019
Cena: 120.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Biológia pre 9. ročník ZŠ / kvarta
Školská licencia platná do: 24.06.2018
Cena: 10.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.08.2018
Cena: 30.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.11.2018
Cena: 60.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.05.2019
Cena: 120.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Prírodoveda pre základné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 24.11.2018
Cena: 150.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.05.2019
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Biológia pre základné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 24.11.2018
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.05.2019
Cena: 600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Biológia pre stredné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 24.11.2018
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.05.2019
Cena: 600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Zoznam všetkých balíčkov
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy