Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:


Ak si chcete zobraziť tento vzdelávací materiál, musíte k nemu mať platnú licenciu.
Použitie Pytagorovej vety v rovine
Predmet: Matematika
Úroveň: ZŠ - 2. časť
Typ vzdelávacieho materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Mali by ste už:
- vedieť narábať s odmocninami;
- poznať Pytagorovu vetu a jej obrátenú vetu;
- rozpoznať Pytagorejské čísla;
- poznať vlastnosti základných mnohouholníkov;
- rozumieť pojmu kružnice vpísanej a opísanej trojuholníku.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vypočítať uhlopriečku štvorca;
- vypočítať výšku rovnostranného trojuholníka;
- vypočítať obsah rovnostranného trojuholníka;
- vypočítať obsah štvorca, ak je daná uhlopriečka;
- používať Pytagorovu vetu pri riešení problémov zo skutočného sveta;
- nájsť polomer kružnice vpísanej a opísanej rovnostrannému trojuholníku;
- vypočítať vzdialenosť dvoch bodov v súradnicovej sústave.

Odporučte priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z materiálov

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
Sprístupniť materiály
Použitie Pytagorovej vety v rovine
Typ: Učiteľská lekcia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 20.00 kredity/ov
Balíčky
Tento materiál patrí do nasledovných balíčkov:

Matematika pre 8. ročník ZŠ / tercia
Školská licencia platná do: 24.05.2018
Cena: 10.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.07.2018
Cena: 30.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.10.2018
Cena: 60.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 120.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Matematika pre 1. ročník SŠ / kvinta
Školská licencia platná do: 24.05.2018
Cena: 10.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.07.2018
Cena: 30.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.10.2018
Cena: 60.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 120.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Matematika pre základné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 24.10.2018
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Matematika pre stredné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 24.10.2018
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Zoznam všetkých balíčkov
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy