Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:


Ak si chcete zobraziť tento vzdelávací materiál, musíte k nemu mať platnú licenciu.
Chemické rovnice
Predmet: Chémia
Úroveň:
Typ vzdelávacieho materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať chemickú rovnicu a opísať, z čoho sa skladá;
- vysvetliť rozdiel medzi stechiometrickým dolným indexoma stechiometrickým koeficientom;
- vysvetliť, ako je možné vyčísliť chemické rovnice;
- určiť stechiometrické koeficienty v chemických reakciách;
- získať informácie o kvalitatívnom a kvantitatívnom zloženíchemickej zlúčeniny z jej molekulového vzorca;
- vypočítať hmotnosť reaktantov na základe chemických rovníc;
- vysvetliť pojem limitujúceho reaktantu.
Už by ste mali vedieť:
- prečítať atómovú hmotnosť z periodickej sústavy prvkov;
- vypočítať molekulovú hmotnosť chemických zlúčenín;
- jednotku množstva látky - mol, Avogadrovu konštantu;
- pojem molovej hmotnosti a molového objemu plynu;
- vypočítať látkové množstvo.

Odporučte priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z materiálov

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
Sprístupniť materiály
Chemické rovnice
Typ: Učiteľská lekcia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 20.00 kredity/ov
Balíčky
Tento materiál patrí do nasledovných balíčkov:

Chémia pre 1. ročník SŠ / kvinta
Školská licencia platná do: 24.05.2018
Cena: 10.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.07.2018
Cena: 30.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.10.2018
Cena: 60.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 120.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Chémia pre stredné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 24.10.2018
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 24.04.2019
Cena: 600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Zoznam všetkých balíčkov
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy