06.05.2014   Konferencia Škola na dotyk LIVE
Od septembra 2014 sa na našich školách začnú používať jedny z najmodernejších učebných pomôcok súčasnosti - tablety. Sú naše školy pripravené na prácu s nimi?


Tablety ako učebné pomôcky sa používajú všade vo svete, či už v štádiu testovacom, alebo sa medzičasom stali bežnou súčasťou výučby. Aj slovenské školy, ktoré sú zapojené do národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” začnú v budúcom školskom roku používať tablety ako učebnú pomôcku pre žiakov aj učiteľov.


Ak by sme sa na vhodnosť či nevhodnosť používania tabletov na vyučovaní opýtali žiakov, boli by ich odpovede celkom iste pozitívne a plné nadšenia. Deti tieto technológie skrátka milujú. Otázkou, nielen u nás na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách EÚ však stále ostáva, ako pracovať s tabletom po didaktickej stránke.


Dňa 5.6.2014 sa v priestoroch Art Hotela Kaštieľ v Tomášove uskutoční konferencia Škola na dotyk LIVE venovaná práve práci s tabletom priamo na vyučovacej hodine. Svoje skúsenosti s tabletmi prednesú školy, ktoré s týmito technológiami pracujú už bezmála pol roka v rámci projektu Škola na dotyk.


Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov spomínaného projektu. Jej obsahom budú diskusie, ukážky z praxe, ale aj simulácia vyučovacích hodín so žiakmi priamo na konferencii.


Účasť na konferencii je bezplatná,
zabezpečená bude aj doprava z Bratislavy na miesto konania. Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr, nakoľko počet účastníckych miest na konferencii je obmedzený.


Registrujte sa teraz


Viac informácii nájdete na http://www.skolanadotyk.sk/konferencia.html

© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy